Rybáři Miletín

--------------

Plán brigád na listopad 2016:

 

Sobota 5.11.2016 v 8.30 sečení trávy malý Jordánek.....vedoucí brigády Slávek Kulhánek - sraz u Jordánku


Sobota/Neděle 19.-20.11.2016 v 8.30 - prořez křoví okolo Jordánku.....vedoucí brigády Radim Hlaváček - sraz u Jordánku

 

Sobota 3.12.2016 v 8.30 čištění náhon .......vedoucí brigády Jindra Dubenecký - sraz u česlice u hájovny


Přesný termín a čas budou upřesněny!


Brigády budou potvrzeny SMS.

-----------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schůze výboru v ? .12.2016 v 19.00 víceúčelový dům Miletín.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

---------------------

Je potřeba posekat trávu na Jordánku.

Kdo by měl zájem, mulčovač a křovinořez je k vyzvednutí u L.Kněžourka, tel.774529743.

--------------------

 

Výsledky závody Jordánek 23.4.2016

Pořadí Jméno Město Body
1 Nytsche Martin Vrchovina 433
2 Řízek Ivo Dvůr Králové n.L. 305
3 Kafka Jaroslav Miletín 258
4 Říčař Kamil Čestice 249
5 Bonaventura Lukáš Dvůr králové n.L. 248
6 Šprinc Ota Hrádek u Nechanic 247
7 Jón Richard Chlum 195
8 Kraus Tomáš Hořice 191
9 Dostálek Adolf Hostinné 190
10 Červinková Žaneta Dvůr králové n.L. 189
11 Bonaventura Pavel Dvůr králové n.L. 146
12 Šimek Pavel Horní Brusnice 127
13 Řeháček Matěj Nová Paka 106
14 Červinka Milan Dvůr králové n.L. 75
15 Andrašovský Michal Urbanice 73
16 Výborný Zdeněk Dvůr králové n.L. 56
17 Voltr Emil Dvůr králové n.L. 55
17 Šebela Jakub Miletín 55
18 Zdeněk Dominik Miletín 53
19 Šotola Jan Červená Třemešná 49
20 Klener Josef Rohoznice 48
21 Svoboda Josef Dvůr králové n.L. 45
21 Nosek Ladislav Rohoznice 45
22 Charvát David Slatiny 44
23 Jaroš Zdeněk Hostinné 0
23 Jaroš Marek Hostinné 0
23 Bureš Josef Hořice 0
23 Vloch Antonín Chotěvice 0
23 Vojtěch Václav Mlázovice 0
23 Hart Pavel Hořice 0
23 Kraus Jiří Bělá u Pecky 0
23 Lánský Jaroslav Dobrá Voda 0
23 Hruš Jiří Miletín 0
23 Žatečka Josef Třebíč 0
23 Kovařík Kamil Hořice 0
23 Čapek Filip Úhlejov

0

Ze 36ti lovících chytlo 22 lidí alespoň jednu rybu započítávající se do závodu.

Bylo chyceno 65 kaprů a 6 línů.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usnesení z výroční členské schůze MO ČRS Miletín

konané dne 6.2.2016 v restauraci Rohoznice:

VČS bere na vědomí:

1) Zprávu o stavu organizace

2) Zprávu o činnosti výboru MO

VČS schvaluje:

1) Výsledky hospodaření MO za rok 2015 a investiční záměr pro rok 2016

2) Zprávu o hospodaření na revírech MO a záměr hospodaření pro rok 2016 včetně návrhu na údržbu zařízení.

3) Doplněk rybářského řádu pro nádrž Jordánek na rok 2017 ve znění zápisu.

VČS ukládá:

1) V roce 2016 (pokud možno v  prvním pololetí)zabezpečit dokončení pasportizace rybničních zařízení a na ni navazující manipulační řád.(zodpovídá předseda)

2) Na základě dokončené pasportizace zahájit jednání s vedením krajské pobočky životního prostředí o náhradách za omezení hospodaření na soustavě kde došlo k poklesu výnosů      díky omezení v hospodaření při zařazení do chráněných oblastí v ČR.(zodpovídá hospodář a pomocník hospodáře)

3) Organizačně zajistit akce MO tj.:

 

  • -         rybářské závody
  • -         den otevřených dveří
  • -         činnost rybářského kroužku
  • -         účast na Svatojakubs. Trzích
  • -         Zabezpečit důstojné oslavení 80ti let trvání rybářské organizace v Miletíně
  • -         příprava plesu 2017(zodpovídá výbor MO, organizačně jednatel MO)

 

4) S ohledem na neutěšenou vodohospodářskou situaci v roce 2015 neustále dbát na dobrý stav rybniční soustavy a jejich přítoků pro zajištění rybí obsádky i v kritickém období.

(zodpovídá hospodář a zástupce MO)

5) Hospodářskou činností vytvářet podmínky pro co možná největší samostatnost ve výrobě lovných ryb pro MO.

(zodpovídá hospodář, jeho pomocník a místopředseda MO)

6) Ukládá výboru zabezpečit minimálně dvě členské schůze za rok takto:

  • 23.9.2016 členskou schůzi
  • 11.2.2016 výroční členskou schůzi

Usnesení bylo schváleno   33 hlasy, proti 0, zdržel se 0

 

Usnesení zapsal: Kulhánek Miloslav - jednatel

 

................

Zápis z VČS MO ČRS Miletín

konané dne  6.2.2016  začátek 18,00 hod.

Přítomní : viz presenční listina - 33 členů

Omluveni:  Skubenič Ivan, Nosek Ladislav (pracovní důvody)

l) Schůzi zahájil a řídil předseda p. Hlaváček Martin

2) byla zvolena mandátová komise ve složení  Výborný Zdeněk, Festa Vratislav,  Buriánková Šárka

3) Zprávu o činnosti výboru přednesl jednatel p. Kulhánek (viz. příloha zápisu)

V rámci ní byla držena minuta ticha za zemřelé členy v roce 2015 p. Josefa Dymeše a Jaroslava Stejskala.

4) zprávu o stavu pokladny přednesl pokladník p. Borůvka Tomáš (viz příloha)

5) zprávu o hospodaření MO na svých zařízeních přednesl hospodář p. Kněžourek Lukáš /viz příloha)

6) zprávu o stavu členské základny a prodeji povolenek k rybolovu přednesl zástupce hospodáře Poláček Miloš.

7) bylo podáno občerstvení (guláš s chlebem)

8) byla zahájena diskuse:

-p. Dubenecký navrhl zvážit vysazení pstruha duhového na Jordánek pro zatraktivnění lovu přívlačí

-p. Borůvka připomněl, že v roce 2016 to bude 80 let od založení rybářské organizace v Miletíně a že by bylo dobře připravit oslavu tohoto výročí

-p. Dubenecký navrhl jednat s krajským výborem pro životní prostředí o dotacích na škůdce

- p. Kulhánek navrhl do dodatku pro lov na Jordánku ponechat vše pro rok 2017 ve stejném znění jako v roce 2016 pouze s tím, že horní hranice pro lov kapra se zvyšuje na 65 cm. Návrh byl jednomyslně přijat. Případný lov pstruha duhového bude řešen před jeho případným vysazením.

Schůzi ukončil ve 21,00 hod předseda Halváček Martin poděkováním všem členům za účast.

Zapsal: Kulhánek Miloslav                         Zápis ověřil:Hlaváček Martin

................................

 

 

Vedoucím rybářského kroužku v Miletíně je Martin Hlaváček.

Bližší info bude upřesněno.

 

------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNĚNÍ!!

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel na hráz Jordánku a kolem celého rybníku!

------------------------------------------------------------------------------------