Rybáři Miletín

 

Schůze výboru 3.4. 2017 v 19.30 hod. víceúčelový dům Miletín.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------

Propozice na rybářské závody

Termín: 22.4.2017

Startovné: 200 Kč (platba pouze na místě)

 

počet startovních lístků omezen 60 ti lovícími místy!

Přihlášení k závodu pouze na místě v den konání.

Lovná místa se losují

 • Soutěží se pouze v lovu kapra a lína
 • Závod je pořádán jako jednodenní na dva poločasy (jedno stěhování)
 • závodník může obsluhovat pouze svůj prut, po vzájemné dohodě si mohou závodníci pomoci s podebráním ryby,
 • závodník musí lovit pouze na svém vylosovaném úseku
 • Hodnotí se rovněž úlovek největší ryby.
 • Opilost, nedodržení propozic s důrazem na šetrné zacházení s rybami a pokynů pořadatelů bude mít za následek vyloučení ze závodů bez nároku na vrácení startovného.
 • Naše závody jsou především zábava. Případné spory prosím řešte s úsměvem.
 • Závodník může k lovu použít jeden prut se dvěma návazci s jednoduchými háčky.
 • Nástrahy dle rybářského řádu.
 • Vnadění povoleno po odstartování závodu.
 • Vyhrává závodník, který dosáhne největšího počtu bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší chycená ryba
 • Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
 • Závody se konají za každého počasí.
 • Organizátoři závodu si vyhrazují právo provést za mimořádných okolností úpravy v propozicích, případně v organizaci závodů.
 • Ryby měří a zapisují sousedící lovící.
 • Chování a vybavení dle platného rybářského řádu.

Srdečně zveme všechny rybáře i diváky.

Program závodů:

 • prezentace 6,00-7,00hod
 • start 7,00hod
 • první poločas 7,00-10,30hod
 • přestávka 10,30-11,30hod
 • druhý poločas 11,30-15,00hod
 • vyhodnocení 15,00-15,30hod

-------------------------------------------------------

 

....................................................................

RYBÁŘSKÝ ŘÁD

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
 • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince
 • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června


Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

1.Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, pstruha obecného (Salmo trutta) na 27 cm, amura bílého na 70 cm a lipana podhorního(Thymallus thymallus) na 40 cm.

2. Lipan podhorní (Thymallus thymallus) je v rybářském revíru hájen od 1. 12. do 31. 8. Lov mníka jednovousého a jelce jesena povolen na území Královéhradeckého kraje, mimo území národního parku a CHKO.

3.Uživatel revíru může na části revíru vyznačit trdliště lipana podhorního. Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.

4. Lov na pstruhových rybářských revírech: Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat.

5.Uživatel revíru může na rybářském revíru nebo jeho části vyhlásit a označit „MUŠKAŘSKÉ PÁSMO“: – Lov ryb v těchto pásmech lze provádět pouze muškařským prutem, s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. – Použití kulových plovátek, bavorských dřívek a ostatních zátěží je zakázáno. – Za nástrahu může být použita pouze umělá muška v počtu jednoho kusu bez zátěže umístěné mimo vlastní tělo mušky. – Za umělou mušku se považují napodobeniny hmyzu, včetně všech jeho vývojových stádií. – Za umělou mušku se nepovažují nástrahy opatřené plíšky a korálky, dále jiggy a marmyšky.

6.Ulovením a přisvojením si dvou ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace končí denní lov.

7.Uživatel rybářského revíru může po vysazení ryb do revírů krátkodobě stanovit zákaz lovu všech druhů ryb.

8.Uživatel rybářského revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část.

9.Uchovávání ryb ve vezírcích je povoleno pouze do konce stanovené denní doby lovu.

10. Uchovávání ryb v haltýřích je zakázáno.

11. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.

12. Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.

.....................................................................................

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na rybářský kroužek

Dne 2.února 2017 (čtvrtek) v 17 hodin

zahajuje svoji činnost rybářský kroužek pod záštitou MO ČRS Miletín.

První setkání se uskuteční u ZŠ Miletín- před hlavním vchodem.

Přihlášky lze vyzvednout u pana školníka Miloše Poláčka

Zveme proto všechny děti ve věku od 8 let, kteří mají zájem o sportovní

rybolov  a o poznání našich vod a jejich živočichů.

----------------------------------------------------------