schůze výbor

Schůze výboru v pondělí 12.3. 2018 od 19.00 hod.

Sraz na náměstí v Miletíně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------