schůze výbor

INFO!Na poslední schůzi se výbor MO dohodl,že shůze budou každé první pondělí v měsíci!