Odevzdání povolenek 2017

!!! Nezapomeňte odevzdat povolenky do 15 dnů

po ukončení jejich platnosti. To jest do 15. 1. 2018. !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------