řád 2017

....................................................................

RYBÁŘSKÝ ŘÁD

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června


Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Východočeského územního svazu § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.

1.Nejmenší lovná míra kapra obecného (Cyprinus carpio) je zvýšena na 40 cm, pstruha obecného (Salmo trutta) na 27 cm, amura bílého na 70 cm a lipana podhorního(Thymallus thymallus) na 40 cm.

2. Lipan podhorní (Thymallus thymallus) je v rybářském revíru hájen od 1. 12. do 31. 8. Lov mníka jednovousého a jelce jesena povolen na území Královéhradeckého kraje, mimo území národního parku a CHKO.

3.Uživatel revíru může na části revíru vyznačit trdliště lipana podhorního. Na vyznačeném trdlišti je zákaz brodění od 16. 4. do 31. 5.

4. Lov na pstruhových rybářských revírech: Osoba provádějící lov smí na pstruhových rybářských revírech lovit ryby přívlačí nebo na umělou mušku nejvýše 3 dny v kalendářním týdnu. Před zahájením lovu přívlačí nebo na umělou mušku musí osoba provádějící lov datum lovu zakroužkovat.

5.Uživatel revíru může na rybářském revíru nebo jeho části vyhlásit a označit „MUŠKAŘSKÉ PÁSMO“: – Lov ryb v těchto pásmech lze provádět pouze muškařským prutem, s muškařským navijákem a muškařskou šňůrou s návazcem. – Použití kulových plovátek, bavorských dřívek a ostatních zátěží je zakázáno. – Za nástrahu může být použita pouze umělá muška v počtu jednoho kusu bez zátěže umístěné mimo vlastní tělo mušky. – Za umělou mušku se považují napodobeniny hmyzu, včetně všech jeho vývojových stádií. – Za umělou mušku se nepovažují nástrahy opatřené plíšky a korálky, dále jiggy a marmyšky.

6.Ulovením a přisvojením si dvou ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace končí denní lov.

7.Uživatel rybářského revíru může po vysazení ryb do revírů krátkodobě stanovit zákaz lovu všech druhů ryb.

8.Uživatel rybářského revíru může z důvodu konání sportovních akcí hájit celý revír nebo jeho část.

9.Uchovávání ryb ve vezírcích je povoleno pouze do konce stanovené denní doby lovu.

10. Uchovávání ryb v haltýřích je zakázáno.

11. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.

12. Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.

.....................................................................................