SCHUZE CL.

Informace pro členy místní organizace:


Členská schůze se koná dne


22.9.2017 v 19:00 hodin


ve víceúčelovém domě v Miletíně (č.p. 5)

----------------------------