Včs 2018

Výroční členská schůze

se koná 10. 2. 2017

v Restauraci Sousedský dům v Miletíně

od 18:00 hodin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------