Ples 2020

Příprava plesu ve čtvrtek 16.1.od 18.00

Úklid sálu v neděli 19.1. ve 14.00

.........