VCS 2020

Výroční členská schůze

se koná v sobotu 22. 2. 2020

na sále Sousedského domu v Miletíně

od 18:00 hodin.

Občerstvení zajištěno.

...........