členská schůze 2021

--------------------------------------------------------------------------------

Informace pro členy místní organizace:


Členská schůze se koná dne


24.9.2021 v 18:00 hodin


ve víceúčelovém domě v Miletíně (zelený dům č.p.5)

----------------------------