schůze výbor

...........................

Schůze výboru dne 8.4.2020 od ? Restaurace na hřišti ? (upřesníme čas a místo)