schůze výbor

...........................

Schůze výboru v OBECNÍM HOSTINCI ROHOZNICE dne 11.9.2019 od 19.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------