schůze výbor

...........................

Schůze výboru v ...?.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------