schůze výbor

...........................

Schůze výboru v Obecním Hostinci Rohoznice dne 3.4.2019 od 19.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------