schůze výbor

...........................

Schůze výboru ve ? (bude upřesněno) dne 26.6.2019 od 19.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------