schůze výbor

...........................

Schůze výboru v Obecním Hostinci Rohoznice dne 9.1.2019 od 19.00 ve vinárně.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------