schůze výbor

...........................

Schůze výboru v pátek 21.9.2018 od 18.00 hod. Restaurace Rohoznice (před členskou schůzí).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------